„Duboka prerada“, odnosno izgradnja postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja. Ključna investicija druge faze modernizacije rafinerije vrednosti 300 miliona evra i omogućiće da se u rafineriji proizvodi više motornog goriva.

Rafinerija Pančevo