Uključeni smo u projekat Autobahndirektion Südbayern (centar za nagledanje puteva u južnoj Bavarskoj) u Minhenu.

Period izvođenja radova: 13.03.2017. godine