USLUGE

USLUGE

Kompanija Nole Mont d.o.o. je osnovana sa ciljem da pruža visok nivo usluga u oblastima elektro-energetske opreme, merno-regulacionih uređaja i instalacija slabe i jake struje.

U okviru ovih delatnosti vršimo usluge i radove
- montažu, ispitivanje, puštanje u rad, održavanje, remont i rekonstrukciju elektro-energetske  opreme

- montažu, ispitivanje, puštanje u rad, održavanje, remont i rekonstrukciju merno-regulacione opreme

- instalacije slabe struje na energetskim i industrijskim postrojenjima, poslovnim i stambenim objektima.

- instalacije jake struje na energetskim i industrijskim postrojenjima, poslovnim i stambenim objektima.

 

NOLE MONT@Copyright | Sva prava zadržana